Contact : 080-2237 3256 | gandhibhavanbangalore@gmail.com

ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಂಧೀ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿ (ರಿ.)

ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ ಪೂರ್ವ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

Karnataka Gandhi Smaraka Nidhi (R.)

Kumara Park East, Bengaluru - 560 001

Photos

Presentation of Gandhi Seva Award Karnataka-2015
50 photos
 


Page:   1 2 3 4 5

"

ಮಾತಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ರಮವೇ ಮಾತಾಡುವಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಆದರ್ಶ

"