Contact : 080-2237 3256 | gandhibhavanbangalore@gmail.com

ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಂಧೀ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿ (ರಿ.)

ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ ಪೂರ್ವ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

Karnataka Gandhi Smaraka Nidhi (R.)

Kumara Park East, Bengaluru - 560 001

Photos

Inauguration of Gandhi Corridor at Vartha Soudha
9 photos


"

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಹೃದಯ, ನಾಲಗೆಯಲ್ಲ

"