Contact : 080-2237 3256 | gandhibhavanbangalore@gmail.com

ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಂಧೀ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿ (ರಿ.)

ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ ಪೂರ್ವ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

Karnataka Gandhi Smaraka Nidhi (R.)

Kumara Park East, Bengaluru - 560 001

Karnataka Gandhi Smaraka Nidhi (R.) > Media Watch > ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಜನತಾ ದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ

ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಜನತಾ ದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 03-10-2018, ಪುಟ 1