Contact : 080-2237 3256 | gandhibhavanbangalore@gmail.com

ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಂಧೀ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿ (ರಿ.)

ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ ಪೂರ್ವ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

Karnataka Gandhi Smaraka Nidhi (R.)

Kumara Park East, Bengaluru - 560 001

Karnataka Gandhi Smaraka Nidhi (R.) > Media Watch > ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ, ಬಸವ ಹಾಗೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ

ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ, ಬಸವ ಹಾಗೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 14-06-2016, ಪುಟ 2

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 14-06-2016, ಪುಟ 2