Contact : 080-2237 3256 | gandhibhavanbangalore@gmail.com

ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಂಧೀ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿ (ರಿ.)

ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ ಪೂರ್ವ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

Karnataka Gandhi Smaraka Nidhi (R.)

Kumara Park East, Bengaluru - 560 001

Karnataka Gandhi Smaraka Nidhi (R.) > Chairman & Secretaries

Chairman & Secretaries

Chairman of Gandhi Bhavan Karnataka

Sl.No Name Year
1 ಶ್ರೀ ಆರ್.ಎಸ್. ಹುಕ್ಕೇರಿಕರ್ ಅದ್ಯಕ್ಷರು 1958 – 1963
Shri R.S. Hukkerikar Chairman
2 ಶ್ರೀ ಟೇಕೂರ್ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಅದ್ಯಕ್ಷರು 1963 – 1974
Shri Tekur Subrahmanyam Chairman
3 ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಅದ್ಯಕ್ಷರು 1975-1985
Shri Kadidal Manjappa Chairman
4 ಡಾ|| ಹೊ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಅದ್ಯಕ್ಷರು 1985 – 2017
Dr. H. Srinivasaiah Chairman
5 Dr.Wooday P. Krishna Chairman 2017 – Present

Secretries of Gandhi Bhavan Karnataka

Sl.No Name Year
1 ಶ್ರೀ ಬಿ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಸಂಚಾಲಕರು 1953
Shri B. Narayanappa Sanchalak
2 ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋದರಮ್ಮ ದಾಸಪ್ಪ ಸಂಚಾಲಕರು 1953-1954
Smt. Yashodharamma Daasappa Sanchalak
3 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದವನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರು 1954-1956
Shri Siddavahalli Krisna Sharma Sanchalak
4 ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ವಡವಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1956-1970
Shri Ramachandra Vadavi Secretary
5 ಶ್ರೀ ಸರ್ದಾರ್ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1971-1981
Shri Sardar Venkataramaiah Secretary
6 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1981-1986
Shri K.S. Narayanaswamy Secretary
7 ಶ್ರೀ ಪಿ. ವೆಂಕೋಬರಾವ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1986-1990
Shri P. Venkobarao Secretary
8 ಶ್ರೀ ಪ್ರೊ. ಎನ್. ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1990-1993
Prof. N. Krisna Swamy Secretary
9 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಕೆ. ಮೋಹನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1993-2004
Shri S.K. Mohan Secretary
10 ಪ್ರೊ. ಹೆಚ್.ಆರ್. ದಾಸೇಗೌಡ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2004-2011
Prof. H.R. Dasegowda Secretary
11 ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಕೋದಂಡರಾಮ ಗೌ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2010-Present
Shri D.K. Kodandarama Hon.Secretary
12 ಪ್ರೊ. ಜಿ.ಬಿ. ಶಿವರಾಜು ಗೌ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2010-2017
Prof. G.B. Shivaraju Hon.Secretary
13 Sri E.Basavaraju Secretary 2017 – Present